SONG LIST FOR 2022

 

12/3/12  Second Advent Sunday

1. Trời Cao   (PDF File

2. Psalm 72  (PDF File) 

3. Immaculate Mary  (PDF File

4. Our God Reigns (PDF File

5. Soon And Very Soon (PDF File

 

12/10/12 Third Advent Sunday

1. Every Valley  (PDF File

2. Psalm 146  (PDF File) 

3. Lễ Dâng Trông Đợi (PDF File

4. Maranatha (PDF File

5. Rain Down  (PDF File

 

12/17/12  - Fourth Advent Sunday 

1. God Has Chosen Me  (PDF File

2.  Psalm 24. (PDF File) 

3.  Lễ Dâng Trông Đợi  (PDF File

4. Like  A Child Rest (PDF File

5. Ave Maria Con Chào Mẹ (PDF File

 

12/24/12 -  Christmas 

1. O Come All Ye Faithful/Hôm nay toàn dân Chúa Trời : Việt Anh   (PDF File

2. Ngàn đời con ca ngợi cảm tạ tình thương của   

Chúa,  tình thương của Chúa con ca ngợi ngài muôn đời (Thanh Lâm)   (PDF File

3. Lễ Vật Dâng Chúa  (PDF File

4. Night of Silence/Silent Night   (PDF File

Meditation: Đêm Nay Noel Về (PDF File) /Go Tell It On The Mountain  (PDF File

5. Hang Bêlem   (PDF File

 

12/31/12 - Solemnity of Mary Mother of God 

1. Mừng Khen Đức Chúa   (PDF File

2. Psalm 67. (PDF File) 

3. Sing of Mary (PDF File

4. Hội Nhạc Thiên Quốc (PDF File

5. Joy To The World (PDF File

 

They who sing pray twice.”

— St. Augustine